Doelstelling
Stichting vrienden van de Lijwiekstee is opgericht om geld in te zamelen om zo projecten te kunnen realiseren voor de cliënten van de Lijwiekstee.
Dit met als doel het woongenot van de cliënten te vergroten.

De stichting vrienden van de Lijwiekstee bestaat uit louter vrijwilligers, de tijd die geïnvesteerd wordt is dan ook geheel op vrijwillige basis.