De Lijwiekstee is een initiatief van Stichting Zorgboerderij R.Rienkesheerd.
Zowel de R. Rienkesheerd als de Lijwiekstee zijn particuliere initiatieven, ze worden dus niet vanuit de overheid of ziektekostenverzekeraars gefinancierd.
Voor een beperkt gedeelte voor de Lijwiekstee zijn fondsen aangeschreven.

Desondanks kunnen we uw steun zeer goed gebruiken.
Denk aan bijvoorbeeld giften, sponsoring of een legaat.

Wilt u ons helpen?
Bent u in de gelegenheid ons te kunnen steunen?
Alles is heel erg welkom.

Hartelijk dank.

Stichting Zorgboerderij R.Rienkesheerd
Hoofdweg West 21
9944 EA Nieuwolda
Bankrekening: NL63RABO0341082155 t.n.v. Stichting zorgboerderij de R. Rienkesheerd
E: info@lijwiekstee.nl

Stichting de vrienden van de Lijwiekstee
Hoofdstraat 98
9635 AX Noordbroek
Bankrekening: NL56INGB0006071600 t.n.v. Stichting de vrienden van de Lijwiekstee
E: st.vriendenvan@lijwiekstee.nl