De Lijwiekstee Horeca B.V. vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geven wij in dit reglement een toelichting op hoe wij met jouw gegevens omgaan en waarom we gegevens nodig hebben.

Voor wie
De Lijwiekstee Horeca B.V. vraagt gegevens als je cliënt wordt of bent, betrokkene bent van cliënt, werknemer, stagiair of vrijwilliger.

Contactgegevens
De Lijwiekstee Horeca B.V.
Hoofdstraat 98
9635 AX Noordbroek
Tel. 0598-45 23 33
E-mail: restaurant@lijwiekstee.nl
Website: www.lijwiekstee.nl
IBAN: NL12RABO0312459343
KvK: 63467321

Correspondentie-/kantooradres:
Hoofdstraat 98
9635 AX Noordbroek

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
De Lijwiekstee Horeca B.V. is een restaurant / educatie in een zorginstelling waar cliënten met een geldige zorgindicatie onder begeleiding dagbesteding kunnen krijgen.
Wij vragen persoonsgegevens, ook gegevens over de achtergrond en gezondheid van cliënten, om persoonlijke begeleiding en zorg te kunnen verlenen. Tevens gebruiken wij deze gegevens om de geleverde zorg te kunnen declareren.
Wij vragen cliënten toestemming om de persoonsgegevens te mogen opvragen, verwerken en bewaren voor de opgegeven doeleinden.
De afspraken over zorg worden vastgelegd in een zorgovereenkomst.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, om de website naar behoren te laten werken en om een koppeling te kunnen maken met social media.
Meer informatie omtrent de cookies op deze website zie ook onze cookieverklaring.

Gegevensverstrekking aan derden
Wij verstrekken informatie aan derden als dit noodzakelijk is voor de opgegeven (wettelijke) doeleinden. Bij het niet verstrekken van deze informatie is het leveren van zorg niet mogelijk. Wij verstrekken deze gegevens als we daar toestemming voor hebben van betrokkene.
Met alle partijen met wie wij persoonsgegevens moeten delen, hebben wij een verwerker overeenkomst.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren de gegevens zolang cliënt bij ons in zorg is en zolang de wet ons voorschrijft. Alle gegevens worden in beveiligde omgeving bewaard en zijn niet toegankelijk voor partijen die hiertoe niet bevoegd zijn.

Recht op inzage
Betrokkene heeft het recht te allen tijde zijn/haar persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te rectificeren of te verwijderen. Indien betrokkene ons vraagt zijn/haar gegevens te verwijderen, kunnen wij niet langer instaan voor het leveren van zorg en zal de zorgovereenkomst met ons ontbonden moeten worden.
Betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen voor het recht op inzage, waarbij De Lijwiekstee Horeca B.V. identiteitsgegevens zal opvragen om te kunnen beoordelen of betrokkene de juiste gegevens opvraagt.

Klachtenregeling
Betrokkene kan te allen tijde een klacht indienen als het vermoeden bestaat dat wij de gegevens niet vertrouwelijk behandelen. In eerste instantie zal de klacht schriftelijk ingediend worden bij De Lijwiekstee Horeca B.V. en zal zij haar uiterste best doen om er samen met betrokkene uit te komen.
Mocht het probleem dan niet verholpen zijn, dan kan betrokkene klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.