In het oorspronkelijke woonhuis, met nog sfeervolle originele elementen, willen we dagopvang bieden aan mensen die, door verschillende redenen / oorzaken, baat hebben bij deze vorm van opvang.
Ook voor familie, vrienden en mantelzorgers kan de dagopvang een ondersteuning zijn om de zorg, in de thuissituatie, langer te kunnen volhouden.

De invulling, aantal dagen / dagdelen, en het programma wordt samen met de begeleiding gemaakt en wordt afgestemd op de vraag en de mogelijkheden van de cliënt.
Alle ruimtes zijn rolstoel toegankelijk en aangepast.
Voor mensen die gewend zijn om even te rusten is er een aparte rust-/slaapruimte.