Voor jongeren met een lichte handicap/beperking wordt het steeds moeilijker om zich staande te houden in de maatschappij.
Onder andere door ingewikkelde regelgeving, geen passend werk kunnen vinden en vaak ook geen woonruimte kunnen vinden/houden, zien we ze regelmatig vastlopen en in de problemen komen.

Voor deze jongeren hebben we op de bovenverdieping woonruimte, zowel eenpersoons- als tweepersoonskamers, met eventueel een eigen keukentje en aparte slaapkamer. Onder toezicht en waar nodig ondersteunende begeleiding kunnen ze zelfstandig wonen maar ook naar eigen vermogen/niveau werken en/of leren.

Daarnaast kunnen ze bij ons een zinvolle daginvulling vinden. Dit kan in de tuin, dierenweide, huishouding, bediening/catering of in de keuken van het restaurant. Maar ook in de “zorg”, door onder andere samen met de bewoners koffie te drinken, een spelletje te doen, een wandeling te maken, boodschappen doen of samen iets doen in de tuin. Door deze extra ogen, oren en handen is er voor het vaste personeel ook meer ruimte voor ander werk/zorg of aandacht.
Door het meewerken voelen de jongeren zich weer nuttig en gewaardeerd in onze maatschappij en zien we hun algemeen welbevinden fors vooruitgaan.