Wonen met dementie (Achterdeel)

Lees hier meer
over de mogelijkheden op het Achterdeel.

Zorghotel

Lees hier meer
over de mogelijkheden in het zorghotel.

Dagbeleving

Lees hier meer
over de mogelijkheden op de dagopvang.

Zorgboerderij Rienkesheerd in Nieuwolda huurt een afdeling voor begeleid wonen.
Ook hebben we een gezellig maatschappelijk restaurant waar onze kok de lekkerste gerechten kan bereiden. Op dit moment helaas niet toegankelijk voor gasten maar afhalen is zeker mogelijk.

BELEID I.V.M. HET CORONA VIRUS (d.d. 12-03-20, gew. 28-09-20)

Herhaling;

Algemeen
– Wij schudden geen handen.
– Zorgvuldige handhygiëne; was met grote regelmaat je handen met zeep en droog deze met papieren doekjes.
– Hoest en nies in de elleboog.
– Blijf thuis bij de reeds bekende klachten.

Voor bezoekers
Kom alleen op bezoek indien noodzakelijk. Niet op bezoek komen indien;
– iemand verkouden is of veel aan het hoesten is of koorts heeft;
– iemand in contact is geweest met een coronapatiënt;
– iemand die de afgelopen 10 dagen in het buitenland is geweest.

Aanscherpingen;

Deurbeleid
Er geldt een aanscherping voor het deurbeleid voor bezoekers. Dit houdt het volgende in:
– Bezoekers desinfecteren handen bij de desinfectiezuil (medewerker mag u hierop attenderen);
– Er wordt gevraagd naar eventuele klachten; de checklist welke hangt bij de voor- en /achterdeur MOET doorlopen worden alvorens u toegelaten wordt;
– Bezoek mag geweigerd worden bij twijfel;
– Uw gegevens worden per dag bijgehouden op onze registratielijst (dit voor bron- en contactonderzoek);
– Bezoek is niet welkom in de algemene ruimte van het Zorghotel, de algemene ruimte van begeleid wonen en de straat/huiskamers van het Achterdeel (dit is enkel doorgang);
– Bezoek dient direct bij binnenkomst naar de eigen ruimte van de bewoner te gaan;
– Het gebruik van de openbare toiletten is niet toegestaan;
– Tot slot; voor bezoek geldt weer een mondkapjesplicht. In verband met schaarste wordt het bezoek gevraagd deze zelf mee te nemen.

Bezoek begeleid zelfstandig wonen
Vanaf heden dienen bezoekers aangemeld te worden bij de begeleiding. Begeleiding registreert bezoekers op de daartoe bestemde registratielijst. Ook hier geldt een mondkapjesplicht voor bezoekers.

Logées Zorghotel
Gastdames bellen een dag voor arriveren met de contactpersoon van logé om door te spreken of er klachten zijn.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur en directie van de Lijwiekstee